فرهنگی

جدید

اخبار

جدید

پایان ۳۴ سال چشم انتظاری/ آرزویم این بود که روزی برگشتن «سعید» را ببینم

به گزارش شاهین پرس، انتظار واژه غریبی است، دلتنگی…بی معنا می شود وقتی در برابر خود چشمانی سالها دوری و انتظار را می بیند،انتظاری از جنس پدر و مادران شهدا که سال‌های سال هر روز صبح کوچه‌های خاکی را آب و جارو کرده و چشم به راه...

جالب و دیدنی

جدید

سی توصیه

۱- هر روز ۱۰ تا ۳۰ دقیقه پیاده‌روى کنید و به هنگام راه رفتن، لبخند بزنید. این بهترین داروى...

برنامه

جدید

اخبار شهرستان

جدید
  • فرهنگی
  • اجتماعی
  • سیاسی
  • با بچه های مسجد
  • تصاویر

پایان ۳۴ سال چشم انتظاری/ آرزویم این بود که روزی برگشتن «سعید» را ببینم

به گزارش شاهین پرس، انتظار واژه غریبی است، دلتنگی…بی معنا می شود وقتی در برابر خود چشمانی سالها دوری و انتظار را می بیند،انتظاری از جنس پدر و مادران شهدا که سال‌های سال هر روز صبح کوچه‌های خاکی را آب و جارو کرده و چشم به راه...

طرح هفته

تصاویر برگزیده